Från jord till bord

Ett år på gården

Dags att vakna

I slutet på mars börjar vi så sakta väcka sättpotatisen. Under hela vintern har de legat i vila och för att få dem att förstå att det äntligen är vår plockar vi fram dem ur lagret och lägger dem små lådor där solljuset lätt kan nå dem. Vi ställer ut lådorna i växthuset när det inte längre finns risk för frostnätter. Det brukar vara i början till mitten av april. Där har potatisarna det varmt och ljust, vilket gör att de får korta groddar som är lätta att hantera i de maskiner vi använder för att sätta potatisen. För att förnya utsädet köps varje år in en del nytt certifierat utsäde som uppförökas till nästa år.

Första bearbetningen för året

När fälten torkat upp tillräckligt kopplar vi fräsen bakom traktorn och ger oss ut. Det brukar vara i mitten till slutet av april. Fräsen är ett jordbearbetningsredskap som med hjälp av roterande pinnar gör jorden mjuk och bra för sättknölarna. Dessutom formas samtidigt de första kuporna med kupplåtar som sitter längst bak. Med hjälp av GPS-teknik blir raderna spikraka.

8 grader är lagom varmt för en sättknöl

Dags för sättning. Potatissättaren öppnar upp kupan och lägger utsädet en och en för att sedan forma tillbaka kupan. Sättknölen ligger då cirka 15 cm ner från kupans topp. Återigen använder vi GPS-utrustning. De linjer som läggs in vid sättning är sedan samma linjer som används under hela säsongen, vid upptagning på hösten följer traktorn exakt de koordinater som loggades på våren.

Bäddat och klart

Precis innan potatisplantorna börjar kika upp så använder vi ett redskap som formar till kupan en sista gång. Det gör vi för att bygga en kup där potatisarna får plats att utvecklas utan att hamna i solljus. Dessutom så får vi bort lite ogräs på köpet, det är inte bara potatisarna som trivs i den varma jorden.

Rätt giva på rätt plats

För att få bra kvalité på potatisen är vi noggranna med hur vi gödslar våra odlingar. Varje år tar vi analyser av den mark som kommer bli årets potatisfält. Provsvaren berättar för oss hur det står till med mängden tillgängliga växtnäringsämnen. Utifrån det beräknar vi hur mycket vi ska komplettera med i form av gödsel för att potatisen ska få optimala förutsättningar.

Friska plantor

Vi är noggranna med att ha en växtföljd som fungerar biologiskt. Mellan potatisåren går det minst tre år. Då är det vår granne Mikael som sköter växtodlingen. När Mikael odlar andra grödor på fältet så hindrar han sjukdomar och andra skadegörare som är specifika för potatis att uppförökas. Till exempel potatiscystnematoder. Vi jobbar hela tiden förebyggande för att hålla våra odlingar så friska som möjligt, exempelvis genom att köpa certifierat utsäde. I de fall vi använder växtskyddsmedel så använder vi oss av prognosmodeller för att inte göra några insatser i onödan. Vi odlar även gröngödsling med oljerättika året före potatis som gör dem friskare.

Vänervatten släcker törsten

Gården ligger nära till Vänern och vi använder vatten därifrån när vi inte får tillräckligt med hjälp uppifrån. Med ungefär 8 km nedgrävda vattenledningar kan vi enkelt förse odlingarna med det vatten våra knölar behöver.

Undvika överflöd

Det kan i perioder bli för mycket av det goda. Helt plötsligt regnar det mycket mer än potatisen har behov av. Då är det viktigt att vi har fungerande täckdikning där vattnet kan rinna undan och inte blir kvar på åkern. Vi jobbar kontinuerligt med att täckdika våra fält. Länsstyrelsen i Värmland beviljade 2017 vår ansökan om företagsstöd för att investera i täckdikning. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sommarpotatis

I början av augusti tar vi upp den första potatisen. Den är då, till skillnad från midsommarpotatis, skalfast och levereras därmed tvättad till butik. King Edward behöver längre tid för att uppnå sin rätta storlek och kvalité och därför börjar vi en månad senare med kungarna. Lagom till Skördefesten! Det är alltid spännande med upptagningen, hela säsongens arbete kommer upp till beskådan.

Låt potatisen mogna

Odlar du egen potatis och funderat på vad det är som gör att samma sort vissa år blir alldeles blöt vid kokning och andra år totalt faller sönder? Det beror på hur länge potatisen fick mogna innan kvävet tog slut eller andra orsaker stoppade dess utveckling. För att hålla koll på hur mycket kväve som finns potatisen till godo mäter vi nitratinnehållet i blasten. Utifrån nitratvärdet räknar vi sedan ut hur många veckor kvävet räcker. Behöver vi ge potatisen mer kväve? Det beror på vilken storleksfördelning vi vill uppnå. Så därför kollar vi också på storleken på knölarna när vi är ute i fältet. Vi kompletterar sedan med lagom mängd kväve så att potatisen får ro att mogna innan det är dags för blastkrossning.

Blastkrossa

Blastkrossning ger den mognande potatisen ytterligare signaler om att det är dags att bilda skal och göra sig redo för vintern. Vi har valt att använda denna mekaniska metod framför kemiska alternativ. Det tar sedan ungefär tre veckor efter blasten är krossad innan potatisen bildat ett hållbart skal och är redo att komma upp ur myllan och möta omvärlden.

Skörd för inlagring

I slutet av augusti, början av september är det en arbetsintensiv period. Då skall all potatis skördas och läggas in i lagret innan det blir för blött och kallt i jorden. Vår moderna potatisupptagare är mycket skonsam mot potatisen.

Ligger löst i lagret

Potatisen läggs in i vårt löslager med hjälp av en inläggningselevator. Potatisen ligger löst och täcker hela golvet cirka 3-4 meter högt. I golvet finns ventilationskanaler, med hjälp av stora fläktar blåses potatisen torr och kyls ned med hjälp av uteluft. Det är mycket viktigt att potatisen torkar upp så snabbt som möjligt. Ventilation och temperaturstyrning styrs med hjälp av automatik.

Vyssan lull

Vi vill att potatisen ska sova gott hela vintern, därför är det viktigt att vi får ner temperaturen till 4 grader i lagret. Det kräver ett bra lager för att sänka temperaturen 1600 ton jordvarm potatis till en temperatur där de kan hålla sig fräscha och i vila fram till våren. Potatisen är hela tiden en levande produkt som avger vatten och värme. För att potatisen inte ska torka ut så ska luftfuktigheten i lagret ligga så nära 99,3 % relativ luftfuktighet som möjligt. Men utan att det bildas kondens. Fritt vatten kan göra att potatisen kvävs och gynnar dessutom potatisens skadegörare.

Potatisen borstas med rent vatten

Även om vi redan sett alla potatisarna vid upptagning så är det efter tvätten som det slutliga resultatet visar sig. Den mängd som ska levereras till butik hämtas i lagret och får rulla över borstar samtidigt som vi tillför rent vatten. Efter torkning tittar vi på varenda potatis. De knölar som inte uppfyller våra krav på kvalité sorterar vi bort och de får istället möjlighet att göra nytta som stärkelse. Det kan vara potatisar som sparkats upp i solljuset av älgarna på fältet och blivit gröna, potatisar som hamnat i kläm och fått mekaniska skador eller potatisar som blivit påverkade av små skadegörare. Potatisen som får vara kvar håller hög kvalité och är efter tvätten redo att levereras till butik. Inom någon dag från tvättning finns de i en butik nära dig.

Potatisen möter dig

Vi levererar till butiker runt om i Värmland, främst finns vi i Coop-butiker. Vår potatis hittar du som lösvikt i grönsaksavdelningen. Håll utkik efter vår logga så vet du att potatisen har odlats lokalt, med stor omsorg och lång erfarenhet! Fråga gärna butikspersonalen om du inte hittar oss.

Jag vill veta mer.